O Polityce

Pomóżmy zwalnianym

Polityka

W TOK FM Jacek Żakowski oraz jego „piątkowa trzódka” (Tomasz Lis, Wiesław Władyka, Tomasz Wołek) zaapelowali o solidarność środowiska medialnego z dziennikarzami i redaktorami zwalnianymi i odchodzącymi z pracy w redakcjach przejętych przez Orlen. W porozumieniu z Towarzystwem Dziennikarskim podejmujemy tę inicjatywę. Zgromadzone środki przeznaczone będą na bezpośrednie wsparcie finansowe, pomoc prawną, a gdyby udało się zachęcić Państwa do bardziej regularnych wpłat, także na program stypendialny. Towarzystwo Dziennikarskie przygotowuje stosowny regulamin, powoła także komisję nadzorującą Fundusz Solidarności Dziennikarskiej, jak nazwaliśmy tę inicjatywę. Apel kierujemy nie tylko do środowiska medialnego, także do wszystkich, którzy zechcą w tych trudnych czasach okazać solidarność niezależnym dziennikarzom. Wpłat prosimy dokonywać na konto Towarzystwa: 97 1160 2202 0000 0002 2610 5573 – z dopiskiem Fundusz Solidarności. Dziękujemy.

REDAKCJA

Polityka 22.2021 (3314) z dnia 25.05.2021; Do i od Redakcji; s. 90
Reklama