O Polityce

Dziennikarze lekarzom

Tegoroczna Nagroda Specjalna Press Club Polska dla lekarzy i popularyzatorów nauki. Tegoroczna Nagroda Specjalna Press Club Polska dla lekarzy i popularyzatorów nauki.

Lekarze i naukowcy popularyzujący wiedzę o pandemii koronawirusa i przeciwdziałający pseudonaukowej dezinformacji zostali zbiorowymi laureatami tegorocznej Nagrody Specjalnej Press Club Polska. Rada Press Club Polska przyznała symboliczną nagrodę wszystkim popularyzatorom wiedzy o epidemii, przeciwdziałającym zarazem dezinformacji – „za konsekwentną działalność edukacyjną i prozdrowotną prowadzoną w trudnym czasie pandemii wspólnie z dziennikarzami”.

„Praca nagrodzonych na rzecz ogółu, prowadzona często poza zawodowymi obowiązkami, kosztem własnej prywatności i czasu wolnego, niejednokrotnie z narażeniem się na ataki przeciwników zasługuje na najwyższe uznanie. Nagroda jest także formą podziękowania za stałą gotowość współpracy z dziennikarzami, czego efektem był rzetelny przekaz trafiający do odbiorców” – uzasadnił decyzję przewodniczący Rady PCP Wojciech Tumidalski.

Nagroda zostanie wręczona 17 maja podczas Gali Nagród Press Club Polska.

Polityka 20.2022 (3363) z dnia 10.05.2022; Do i od redakcji; s. 91
Reklama