O Polityce

Oświadczenie redakcji

Okładka POLITYKI nr 6/2022. Okładka POLITYKI nr 6/2022. Polityka

Przepraszamy Pana Pawła Potemkowskiego za naruszenie jego autorskich praw osobistych i majątkowych do stworzonych przez niego wizualizacji cyfrowych modeli ludzi. Doszło do tego na okładce tygodnika POLITYKA nr 6 z dnia 1 lutego 2022 r. oraz w nr 8 z dnia 16 lutego 2022 r. na stronie 34, w sposób przez nas niezamierzony. Składamy wobec autora wyrazy ubolewania za zaistniałą sytuację.

REDAKCJA TYGODNIKA POLITYKA

Polityka 22.2022 (3365) z dnia 24.05.2022; Do i od redakcji; s. 91
Reklama