O Polityce

Brońmy razem zwierząt

Artykuł Agnieszki Sowy „Granica znieczulenia” z numeru 31/2022. Artykuł Agnieszki Sowy „Granica znieczulenia” z numeru 31/2022. Polityka

Od dziesięcioleci czytam POLITYKĘ, cenię Was za różnorodność tematów, które cały czas poszerzają horyzonty mojej wiedzy. Najtrudniejsze jednak dla mnie są artykuły o złym traktowaniu zwierząt, które „odchorowuję”! Z trudem brnę przez tekst, a opisywana krzywda robiona zwierzętom powoduje w moim ciele ból fizyczny. Te artykuły są straszne i zarazem bardzo potrzebne! Cóż robić, jak inaczej edukować społeczeństwo krzywdzące naszych mniejszych braci? Dlatego uważam, że te artykuły powinny być częstsze, z ilustracjami i przykładami rozwiązywania problemów. Musimy o tym mówić i pisać, tym bardziej że ci, których bronimy, nie mogą mówić i się nie skarżą. Brońmy ich razem!

MARIA DOMIŃCZAK, ELBLĄG

Polityka 33.2022 (3376) z dnia 09.08.2022; Do i od Redakcji; s. 99
Reklama