O Polityce

Zmiany w redakcji „Polityki”

Łukasz Wójcik i Bartek Chaciński Łukasz Wójcik i Bartek Chaciński Leszek Zych / Polityka

Miło nam poinformować, że 1 kwietnia 2024 r. Bartek Chaciński obejmie funkcję jednego z zastępców Jerzego Baczyńskiego, redaktora naczelnego „Polityki”. Nową funkcję Chaciński będzie łączył z nadzorem nad działem kultury naszego tygodnika, którym kieruje już od 2014 r.

Zastępcami redaktora naczelnego „Polityki” pozostają: Mariusz Janicki – pierwszy zastępca redaktora naczelnego (od 2013 r.) i jednocześnie szef działu politycznego, Łukasz Lipiński – odpowiadający za wydanie cyfrowe i serwis polityka.pl oraz Witold Pawłowski.

Bartek Chaciński dołączył do redakcji „Polityki” dokładnie 14 lat temu: 1 kwietnia 2010 r. został zastępcą Zdzisława Pietrasika, który wówczas szefował działowi kultury. Wcześniej Chaciński był związany m.in. z „Machiną”, „City Magazine”, pracował również jako zastępca redaktora naczelnego „Przekroju”. W swojej pracy dziennikarsko-publicystycznej skupia się na muzyce (oprócz tekstów publikowanych na łamach „Polityki” prowadzi od 2010 r. blog Polifonia), kulturze popularnej (komiks, gry komputerowe, telewizja) oraz nowym języku. Od lat współpracuje z Polskim Radiem. Jest autorem serii „Słowników najmłodszej polszczyzny” oraz książki „Wyż nisz”. Zasiada w Radzie Języka Polskiego.

Zmiany dotyczą też struktury działu zagranicznego „Polityki”. 1 kwietnia 2024 r. stery w dziale zagranicznym z rąk Witolda Pawłowskiego przejmuje Łukasz Wójcik. Funkcję kierownika działu zagranicznego Wójcik będzie łączył z pisaniem tekstów dotyczących problematyki tureckiej i bliskowschodniej. Wcześniej w swojej karierze dziennikarsko-redaktorskiej odpowiadał za działy zagraniczne w „Przekroju” i „Wprost”. Łukasz Wójcik jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Studiował również w Ankarze.

Polityka 15.2024 (3459) z dnia 02.04.2024; Do i od redakcji; s. 99
Reklama
Reklama