Pomocnik Historyczny

Kalendarz rewolucji francuskiej

W tekstach pojawiają się daty wg kalendarza obowiązującego we Francji do końca panowania Napoleona. Jego podstawą był cykl 4-letni, który składał się z 3 lat zwyczajnych i 1 roku przestępnego (366 dni). Rok dzielił się na 12 miesięcy po 30 dni oraz 5 uzupełniających na końcu roku. W latach przestępnych dodawano dzień rewolucji. Miesiące otrzymały nazwy związane z przyrodą i pracami gospodarczymi i dzieliły się na 3 dekady. Pierwszy rok rozpoczynał się z dniem proklamowania republiki (22 listopada 1792 r.). Początkiem roku było jesienne zrównanie dnia z nocą.

Reklama