Pomocnik Historyczny

Autorzy

Tomasz Bohun, dr, pracownik naukowy Wyższej Warszawskiej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa, redaktor Magazynu Historycznego „Mówią Wieki”, autor m.in. „Moskwa 1612”.

Jarosław Czubaty, dr hab., prof. UW, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. „Rosja i świat: wyobraźnia polityczna elity władzy Imperium Rosyjskiego w początkach XIX w.”, „Księstwo Warszawskie 1807–1815” oraz podręczników do nauki historii w szkole średniej.

Sławomir Dębski, dr, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, członek polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

Aleksander Hall, dr hab., działacz opozycji w PRL, w III RP minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm I i III kadencji. Autor licznych publikacji, także książek dotyczących dziejów Polski i Francji. Kawaler Orderu Orła Białego.

Małgorzata Karpińska, dr hab., prof. UW, zastępca dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autorka licznych publikacji z zakresu historii społecznej XVIII i XIX w.

Tomasz Kizwalter, prof. dr hab., pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. „O nowoczesności narodu. Przypadek polski” i „Historia powszechna. Wiek XIX”.

Sławomir Leśniewski, adwokat, popularyzator historii, autor licznych książek, ostatnio opublikował „Książę Józef. Wódz i kochanek”.

Dariusz Nawrot, dr hab., kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX w. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor m.in. „Litwa i Napoleon w 1812 r.

Reklama