Pomocnik Historyczny

Sztuka w powstaniu i o powstaniu. Motyw elegijny

„Trzy pokolenia”, obraz Aleksandra Kozakiewicza z 1864 r. „Trzy pokolenia”, obraz Aleksandra Kozakiewicza z 1864 r. AN
W malarstwie polskim – najdobitniej w sztuce – powstanie przyczyniło się do przedłużenia obowiązywania kanonu romantycznego. Klęska zrywu niepodległościowego nie pozwalała zapomnieć o patriotycznych powinnościach ludzi kultury.
„Kucie kos”, rysunek Artura Grottgera z cyklu „Polonia”, 1863 r.Muzeum Literatury/EAST NEWS „Kucie kos”, rysunek Artura Grottgera z cyklu „Polonia”, 1863 r.

DOKUMENTALIŚCI. Posługując się stylistyką najpierwszego dziś apologety zrywów powstańczych, Jarosława Marka Rymkiewicza, należałoby użyć stwierdzenia, że dla wielu polskich artystów, poza wszystkim innym, powstanie styczniowe było momentem krwawego – również w sensie dosłownym – chrztu. Wprawdzie o świadomym zaangażowaniu politycznym artystów w Polsce możemy mówić z pełnym przekonaniem już w odniesieniu do doby Sejmu Wielkiego i insurekcji kościuszkowskiej, ale ówczesne społeczne postawy miały nieco inny charakter. Rysownicy i malarze byli świadkami, dokumentalistami nieskrywającymi swych sympatii politycznych. Zdarzało się, że ich podpis znalazł się np. pod Aktem Powstania z 1794 r. Ale raczej do kategorii legend zaliczyć należy podania o służbie w formacjach powstańczych, chociażby Aleksandra Orłowskiego. Owszem, podążał on za kościuszkowskim wojskiem, lecz w poszukiwaniu inspirujących widoków. Stąd wyraźnie dokumentarny walor jego szkiców. Z kolei rysownicy i dokumentaliści epoki Księstwa Warszawskiego wybierali służbę wojskową nie jako artyści pragnący czynem orężnym wesprzeć sprawę narodową, ale jako np. inżynierowie wojskowi, którzy z racji wymogów zawodowych posiedli umiejętność rysowania; od czasu do czasu szkicowali po amatorsku jakąś scenę bitewną bądź obozową.

SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH I PATRIOTYCZNYCH. O wsparciu artystów dla sprawy powstańczej można mówić w latach 1830–31. W powstaniu listopadowym wzięła udział blisko jedna piąta studentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, co doprowadziło do zamknięcia uczelni.

Pomocnik Historyczny „Powstanie styczniowe” (100062) z dnia 07.01.2013; Pokłosie; s. 91
Reklama