Pomocnik Historyczny

Autorzy

Polityka

Zofia Borzymińska – dr, kierownik Zakładu Varsavianistycznego w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Specjalizuje się w historii i kulturze Żydów XVIII i XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy. Kierownik międzynarodowego grantu, redaktor i współautorka (z Rafałem Żebrowskim) „Polskiego słownika judaistycznego. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie”.

Michał Galas – dr hab., kierownik Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, wiceprzewodniczący Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności. Autor publikacji z zakresu historii Żydów, judaizmu oraz duchowości żydowskiej na ziemiach polskich.

Anna Michałowska-Mycielska – dr, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią i kulturą Żydów w Rzeczpospolitej XVI–XVIII w.

Alina Molisak – dr, adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej XX w. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą polsko-żydowską, literaturą jidysz, problematyką Zagłady.

Piotr Paziński – dr, literaturoznawca, eseista i tłumacz, redaktor naczelny miesięcznika „Midrasz”. Za debiutancką powieść „Pensjonat” (o rozpadzie żydowskiego świata) został laureatem Paszportu POLITYKI w 2009 r., a w 2012 r. Europejskiej Nagrody Literackiej.

Paweł Śpiewak – dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Historii Myśli Społecznej Instytutu Socjologii, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, ostatnio wydał książkę „Żydokomuna”.

Hanna Węgrzynek – dr, adiunkt w Zakładzie Varsavianistycznym w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Zajmuje się historią Żydów w okresie staropolskim, a zwłaszcza relacjami z ludnością chrześcijańską oraz dziejami skupiska żydowskiego w Warszawie do końca XVIII w.

Pomocnik Historyczny „Historia Żydów polskich” (100070) z dnia 01.04.2013; Wstęp; s. 4
Reklama