Pomocnik Historyczny

Kobieta

Kobieta z dzieckiem w kuchni, Kosów, fotografia z lipca 1927 r. Kobieta z dzieckiem w kuchni, Kosów, fotografia z lipca 1927 r. Zbiory Lucjana Dobroszyckiego / Materiały prywatne

Judaizm jest religią patriarchalną i odzwierciedla się to w codziennym życiu. W tradycyjnej społeczności żydowskiej pobożna kobieta ma przede wszystkim dwie role: zostać dobrą żoną i matką. W życiu publicznym nie istnieje, ale równocześnie bez niej nie ma życia prywatnego.

Aby umożliwić mężowi wypełnianie najważniejszego przykazania (micwy), czyli studiowania Tory, kobieta zobowiązana była zajmować się domem i wychowywaniem dzieci. Do zakresu jej obowiązków należało także utrzymanie całej rodziny.

Pomocnik Historyczny „Historia Żydów polskich” (100070) z dnia 01.04.2013; Polin; s. 26
Reklama