Pomocnik Historyczny

Religia i polityka

„Święto Tory”; obraz olejny Tadeusza Popiela z 1889 r. „Święto Tory”; obraz olejny Tadeusza Popiela z 1889 r. Wojciech Kryński / Forum
Judaizm był nie tylko systemem wierzeń i praktyk religijnych, ale też źródłem organizacji społecznej, a nawet politycznej. W XIX w., mimo postępującej modernizacji i sekularyzacji, wciąż zachował tę funkcję dla ogromnej większości Żydów polskich. Tyle że sam uległ fundamentalnej zmianie.
Strój typu rosyjskiego; ilustracja z XIX w.Zbiory Marcina Wodzińskiego/Materiały prywatne Strój typu rosyjskiego; ilustracja z XIX w.

Ortodoksja. Ogromna większość polskich Żydów nie była wcale zachwycona postępującymi zmianami modernizacyjnymi. Opętane manią reformatorską rządy ingerowały w prywatne życie swych poddanych, często popadając w regulacyjną obsesję. Bez zezwolenia rządowego nie można było zawrzeć związku małżeńskiego, założyć warsztatu, kupić koszernego mięsa, nosić tradycyjnej jarmułki czy zapalić świeczki. Emancypacja, industrializacja i urbanizacja nie tylko otwierały nowe drogi, ale też prowadziły na bezdroża, osłabiały relacje między jednostką a wspólnotą, podważały tradycyjne systemy wartości. Skuteczne w małych społecznościach mechanizmy organizacji i kontroli społecznej okazywały się niewydolne w wielkich aglomeracjach, coraz liczniejsze jednostki porzucały tradycyjne formy życia. Wszystko to budziło lęk i opór przed zmianami. Jednak, paradoksalnie, ów opór był również częścią modernizacji.

Już samo uświadomienie istnienia innych niż tradycyjna form życia było znakiem nowoczesności. W świecie przednowoczesnym definiowanie judaizmu jako ortodoksyjnego nie było potrzebne, bo w zasadzie nie istniały opcje odmienne. Wraz z pojawieniem się form alternatywnych, zwolennicy tradycji zdali sobie sprawę, że ich formy życia nie są jedynymi możliwymi i że należy podjąć wysiłek ich zdefiniowania i obrony. To oznaczało koniec judaizmu tradycyjnego i początek żydowskiej ortodoksji, tj. judaizmu definiującego się świadomie jako antynowoczesny i odrzucający wszelkie zmiany w tradycji religijnej. Bojowym hasłem tej formacji stała się sentencja rabina Chatama Sofera (1762–1839) z Preszburga (Bratysławy), który ogłosił, że „nowości w Prawie są zabronione”.

Pomocnik Historyczny „Historia Żydów polskich” (100070) z dnia 01.04.2013; Wiek XIX; s. 66
Reklama