Pomocnik Historyczny

Kręgi kultury

Chaim Nachman Bialik, pisarz języka nowohebrajskiego, 1926 r. Chaim Nachman Bialik, pisarz języka nowohebrajskiego, 1926 r. Rue des Archives/PVDE / Materiały prywatne
Fenomenem kultury żydowskiej tworzonej na ziemiach polskich była jej trójjęzyczność (hebrajski, jidysz, polski).
Okładka pisma „Hajnt”.ŻIH Okładka pisma „Hajnt”.

Trójjęzyczność. Pojawienie się odmiennych propozycji ideowych, różnych od religijnego fundamentu, który przez całe wieki był spoiwem tożsamości żydowskiej wspólnoty w diasporze, przyczyniło się do coraz bardziej wyrazistego kształtowania żydowskiej kultury świeckiej. Od XIX w. – wraz z prądem asymilacji – artyści żydowscy decydowali się na wybieranie polszczyzny jako języka nowoczesnej literatury. Równolegle tworzona była świecka literatura w języku jidysz oraz literatura nowohebrajska.

Pomocnik Historyczny „Historia Żydów polskich” (100070) z dnia 01.04.2013; W II RP; s. 94
Reklama