Pomocnik Historyczny

Sprawa polska

Józef Piłsudski w okopach na Wołyniu, 1916 r. Józef Piłsudski w okopach na Wołyniu, 1916 r. Forum
Gdy wybuchła Wielka Wojna, państwo polskie od 120 lat nie istniało. W którym momencie i w jaki sposób kwestia odzyskania niepodległości wplotła się w kontekst militarnych zmagań na kontynencie?
Odezwa Rady Regencyjnej o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu, 11 listopada 1918 r.Muzeum Niepodległości w Warszawie Odezwa Rady Regencyjnej o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu, 11 listopada 1918 r.

Z punktu widzenia zaborców.

Żadne z mocarstw, które znalazły się w wojennym konflikcie, nie było zainteresowane pojawieniem się na arenie międzynarodowej kwestii polskiej, ale działania na froncie wschodnim, walki Rosji z mocarstwami centralnymi, Niemcami i Austro-Węgrami, toczyły się początkowo na ziemiach polskich. Nie bez znaczenia dla każdej ze stron było okazywanie sympatii lub braku wrogości przez miejscową ludność.

Najmniej powodów do obaw miały Austro-Węgry. Od kilku dziesięcioleci stały się one państwem wielonarodowym, a ludność polska cieszyła się szerokim zakresem swobód.

Pomocnik Historyczny „Wielka Wojna 1914-1918” (100080) z dnia 14.04.2014; Pierwsza powszechna; s. 110