Pomocnik Historyczny

Niemcy: Wojna w cieniu wojny

Nowy Odwach w Berlinie, dziś miejsce pamięci ofiar wojny i tyranii. Nowy Odwach w Berlinie, dziś miejsce pamięci ofiar wojny i tyranii. BEW
Ponieważ Niemcy nie mogą się zdecydować, co chcą upamiętniać, nie znajdują ku temu odpowiednich form.
Album z pamiątkowymi zdjęciami niemieckiego żołnierza 37. pułku artylerii polowej z lat 1914-18.AKG Album z pamiątkowymi zdjęciami niemieckiego żołnierza 37. pułku artylerii polowej z lat 1914-18.

Lekcje niemieckiego.

Współcześni Niemcy w wieku 40–50 lat wiedzę o I wojnie światowej wynieśli tylko ze szkoły, a program nauczania eksponował nieliczne wybrane wątki. W podręcznikach do historii opisywano głównie entuzjazm wojenny, który opanował kraj w sierpniu 1914 r. Podręczniki dawnej RFN koncentrowały się na Traktacie Wersalskim i jego konsekwencjach, które długofalowo doprowadziły do wzmocnienia narodowego socjalizmu. W podręcznikach NRD narracja ukierunkowana była na rewolucję lutową i październikową w Rosji oraz rewolucję listopadową w Niemczech.