Pomocnik Historyczny

Wojna i Pokój Boży

Bitwa pod San Romano, zwycięstwo wojsk florenckich nad oddziałami sieneńskimi; obraz Paola Uccello, ok. 1435 r. Bitwa pod San Romano, zwycięstwo wojsk florenckich nad oddziałami sieneńskimi; obraz Paola Uccello, ok. 1435 r. Alfredo Dagli Orti / Corbis
Przez całe średniowiecze w parze z religią szła wojna. To był dla Kościoła poważny problem teologiczny.
Krystyna de Pizan pisze „Księgę pokoju”; miniatura z XV w.Selva/Leemage Krystyna de Pizan pisze „Księgę pokoju”; miniatura z XV w.

Starcie procesowe. Początkowo genezę wojny wywodzono z obyczajowości ludów barbarzyńskich, które po części przejęły spuściznę Cesarstwa Rzymskiego. Według tego kanonu wojna była uważana za rodzaj procesu sądowego rozstrzygającego zasadność pretensji jednej ze stron. Nieobca ówczesnym była także antyczna praktyka pojedynku między władcami bądź najodważniejszymi żołnierzami, mająca na celu zapobieżenie konfliktowi. Niejednokrotnie po stoczonej bitwie pozostawano na jej polu przez wyznaczony czas (przeważnie trzy dni) w celu uznania ważności starcia.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Z dziejów chrześcijaństwa i Kościoła; s. 92
Reklama