Pomocnik Historyczny

Nasi autorzy

Aleksander Tarnawski, „Upłaz”, to jeden z ostatnich żyjących cichociemnych. Do dziś jest gościem honorowym wszystkich najważniejszych imprez GROM. Jednostka zawsze wysyła po niego samochód z kierowcą. A on pomimo skończonych 95 lat zawsze cierpliwie znosi długie podróże z Gliwic do Warszawy. Aleksander Tarnawski, „Upłaz”, to jeden z ostatnich żyjących cichociemnych. Do dziś jest gościem honorowym wszystkich najważniejszych imprez GROM. Jednostka zawsze wysyła po niego samochód z kierowcą. A on pomimo skończonych 95 lat zawsze cierpliwie znosi długie podróże z Gliwic do Warszawy. Paweł Kółkiewicz
Notatnik cichociemnego Jana Waltera, „Cyrkla”, prowadzony podczas szkoleń w Wielkiej Brytanii.Muzeum Wojska Polskiego Notatnik cichociemnego Jana Waltera, „Cyrkla”, prowadzony podczas szkoleń w Wielkiej Brytanii.

Patrycja Chimkowska – studentka i uczestniczka Warsztatów Dziennikarskich Instytutu Historycznego UW.

Marek Jedynak – dr, historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, autor książki „Niezależni kombatanci w PRL”.

Jerzy Kochanowski – prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego UW, badacz dziejów najnowszych społeczeństw środkowej Europy, członek redakcji „Przeglądu Historycznego”.

Andrzej Krajewski – dr, historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Wstęp; s. 7
Reklama