Pomocnik Historyczny

Nasi autorzy

Aleksander Tarnawski, „Upłaz”, to jeden z ostatnich żyjących cichociemnych. Do dziś jest gościem honorowym wszystkich najważniejszych imprez GROM. Jednostka zawsze wysyła po niego samochód z kierowcą. A on pomimo skończonych 95 lat zawsze cierpliwie znosi długie podróże z Gliwic do Warszawy. Aleksander Tarnawski, „Upłaz”, to jeden z ostatnich żyjących cichociemnych. Do dziś jest gościem honorowym wszystkich najważniejszych imprez GROM. Jednostka zawsze wysyła po niego samochód z kierowcą. A on pomimo skończonych 95 lat zawsze cierpliwie znosi długie podróże z Gliwic do Warszawy. Paweł Kółkiewicz
Notatnik cichociemnego Jana Waltera, „Cyrkla”, prowadzony podczas szkoleń w Wielkiej Brytanii.Muzeum Wojska Polskiego Notatnik cichociemnego Jana Waltera, „Cyrkla”, prowadzony podczas szkoleń w Wielkiej Brytanii.

Patrycja Chimkowska – studentka i uczestniczka Warsztatów Dziennikarskich Instytutu Historycznego UW.

Marek Jedynak – dr, historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, autor książki „Niezależni kombatanci w PRL”.

Jerzy Kochanowski – prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego UW, badacz dziejów najnowszych społeczeństw środkowej Europy, członek redakcji „Przeglądu Historycznego”.

Andrzej Krajewski – dr, historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Wojciech Königsberg – historyk, autor książki „Droga Ponurego. Rys biograficzny majora Jana Piwnika”, i współautor „Wielkiej Księgi Armii Krajowej”. Prowadzi blog historyczny „Wokół Wykusu”.

Marcin Makowski – dziennikarz, z wykształcenia historyk, doktorant Polskiej Akademii Nauk.

Janusz Marszalec – wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, laureat Nagrody Historycznej POLITYKI za 1999 r. (za książkę „Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim”).

Piotr Osęka – dr hab., historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, specjalizuje się w historii Polski XX w.

Sebastian Pawlina – historyk, dziennikarz, specjalizuje się w historii AK.

Jacek Tebinka – prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej XIX i XX w. na Uniwersytecie Gdańskim, autor książki „Służby specjalne Wielkiej Brytanii i Polski w XX wieku. Problem współpracy i rywalizacji”.

Krzysztof A. Tochman – dr, historyk IPN w Rzeszowie, autor „Słownika biograficznego cichociemnych”.

Oraz dziennikarze POLITYKI: Juliusz Ćwieluch, Marcin Kołodziejczyk, Tadeusz Zawadzki.

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Wstęp; s. 7
Reklama