Pomocnik Historyczny

Operacja Ruction

W dniu Wszystkich Świętych 1941 r. na stację wyczekiwania koło Hertford, ok. 40 km na północ od Londynu, przybyło czterech przyszłych cichociemnych: por. Marian Jurecki, „Orawa”, por. Alfred Paczkowski, „Wania”, por. Andrzej Świątkowski, „Amurat”, oraz por. Jan Piwnik, „Ponury”. Oczekiwanie na przerzut do kraju urozmaicali sobie ćwiczeniami na zaimprowizowanej strzelnicy, gdzie korzystając z bogactwa broni różnych typów, szlifowali wręcz cyrkowe zdolności strzeleckie. Po kilku dniach okazało się, że do skoku w najbliższym terminie został wyznaczony jedynie Piwnik, który miał się zająć w kraju usprawnieniem systemu odbioru kolejnych ekip skoczków.

3 listopada odbyła się odprawa pieniężna „Ponurego”, podczas której otrzymał jako zaliczkę na diety i koszty podróży 90 młynarek, 100 marek oraz 40 dol. Oprócz tego na diety dzienne przyznano mu po 4 dol. lub równowartość w złotych wedle kursu giełdowego. Dodatkowo odebrał ryczałt na odzież cywilną oraz wyekwipowanie do podróży w wysokości 40 funtów. Największą sumę 711 dol. stanowiła zaliczka na sześciomiesięczne uposażenie porucznika za okres od 1 grudnia 1941 r. do 31 maja 1942 r.

Następnego dnia na stacji zjawili się dwaj oficerowie, którzy mieli zostać przerzuceni wraz z „Ponurym”: przyszły cichociemny kpt. Niemir Bidziński, „Karol Ziege”, oraz kurier cywilny ppor. Napoleon Segiera, „Wera”. 5 listopada Piwnik i Bidziński wzięli udział w odprawie przed zrzutem, podczas której odebrali:

– Instrukcję Nr 8. dla „Kaliny” (Komendanta Głównego ZWZ gen. Stefana Roweckiego, „Grota”);

– skrzynkę spalającą, która zawierała ową instrukcję;

– radiostację agencyjną typu konspiracyjnego wraz z 6 kwarcami i 6 lampami zapasowymi;

– dwie radiostacje lotnicze – odbiorniki;

– dwie radiostacje S-fon (rodzaj radiotelefonu do porozumiewania się z samolotami);

– dwa zapasowe komplety akumulatorów;

– 30 tys.

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Epoka; s. 57
Reklama