Pomocnik Historyczny

Adolf Pilch, „Góra”

Kiedy w maju 1941 r. pojawiła się nadzieja na walkę w kraju, nie namyślał się długo i zgłosił jako ochotnik do formacji dywersyjno-spadochronowej. Kiedy w maju 1941 r. pojawiła się nadzieja na walkę w kraju, nie namyślał się długo i zgłosił jako ochotnik do formacji dywersyjno-spadochronowej. Ośrodek Karta
Jego szlak partyzancki liczył 700 km. Cichociemny dał się we znaki i Niemcom, i Sowietom, raz jako „Góra”, raz „Dolina”.
Patrol kawalerii Zgrupowania AK Kampinos. Drugi od lewej por. Adolf Pilch, „Dolina”.IPN Patrol kawalerii Zgrupowania AK Kampinos. Drugi od lewej por. Adolf Pilch, „Dolina”.

„Niech mi pan nie wymyśla od bohaterów”

Ze Szkocji do Szkocji. Góral z urodzenia, pochodził z wielodzietnej rodziny z Wisły na Śląsku Cieszyńskim. Jego przodkowie przywędrowali tu ze Szkocji. Urodzony w przededniu I wojny światowej – 22 maja 1914 r. – zapamiętał ją jako czas najgorszy dla rodziny: ojciec, cieśla, został zmobilizowany do armii austro-węgierskiej, a zaborca zarekwirował im cały żywy inwentarz, w tym ok. 250 owiec.

W niepodległej Polsce Pilch uzyskał maturę i stopień technika w Państwowej Średniej Szkole Budownictwa w Warszawie. I jak większość wykształconych mężczyzn zaliczył kurs wojskowy, awansując na kaprala podchorążego rezerwy piechoty przy 26. Dywizji Piechoty w Skierniewicach. Od maja 1937 r. pracował w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach jako kierownik budowy szkół w powiecie rybnickim, a rok później został wspólnikiem w Przedsiębiorstwie Budowlanym Wacława Bagińskiego w Warszawie. Udzielał się w Związku Techników, Związku Narciarskim, Polskim Związku Zachodnim.

We wrześniu 1939 r. nie został zmobilizowany, a po chaotycznej tułaczce dotarł do rodzinnej Wisły. Jednak nie było tam bezpiecznie – kilku kolaborantów rozpracowywało „podejrzanych” Polaków. Wobec groźby aresztowania Pilch zdecydował się przejść na Węgry.

Po przekroczeniu granicy węgiersko-jugosłowiańskiej ze Splitu dostał się statkiem do Francji, gdzie został wcielony do 3. Dywizji Piechoty. W czerwcu, gdy niespodziewanie przyszła kapitulacja Francji, a każdy musiał ratować się na własną rękę, w podchorążym odezwał się mocny duch – po pokonaniu wielu trudności dotarł do portu w Le Croisic, skąd dopłynął do Plymouth, by od 1 lipca 1940 r.

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Postacie; s. 88
Reklama