Pomocnik Historyczny

Ordery i odznaczenia

AN, East News
Forum, AN, East News

Odznaczenia wojskowe

1. Order Wojenny Virtuti Militari V klasy. Na uchodźstwie w latach 1939–45 nadawany na wniosek Naczelnego Wodza. Otrzymało go wielu cichociemnych, m.in. Stefan Bałuk, Jan Piwnik, Elżbieta Zawacka.

2. Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami ustanowiono dekretem prezydenta RP na uchodźstwie w 1942 r. „celem nagradzania czynów męstwa i odwagi, dokonanych nie bezpośrednio w walce z nieprzyjacielem oraz zasług położonych względem Państwa lub jego obywateli w warunkach szczególnego niebezpieczeństwa”. Nadawano go żołnierzom i członkom ruchu oporu. Otrzymali go m.in. Maciej Kalenkiewicz i Alfred Paczkowski. Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami nadawał Naczelny Wódz. Otrzymał go m.in. Teodor Cetys.

3. Krzyż Walecznych ustanowiono w 1920 r. W 1940 r. rozkazem Naczelnego Wodza został uznany za odznaczenie nadawane za czyny męstwa dokonane w czasie wojny: „każdorazowe nadanie Krzyża Walecznych może mieć miejsce tylko za określony oddzielny czyn męstwa i odwagi wykazanej w boju”. Otrzymał go m.in. Hieronim Dekutowski.

4. Krzyż Armii Krajowej wprowadzono 1 sierpnia 1966 r. na uchodźstwie na wniosek gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. Upamiętniał wysiłki żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Otrzymał go m.in. Mieczysław Szczepański.

5. Medal Wojska to odznaczenie wprowadzone w 1945 r. na uchodźstwie dekretem prezydenta. Nadawano go żołnierzom wojsk lądowych za czyny dokonane podczas wojny. Otrzymał go m.in. Kazimierz Śliwa.

6. Order Krzyża Grunwaldu został ustanowiony w 1943 r. przez Dowództwo Główne Gwardii Ludowej i zatwierdzony dekretem PKWN w 1944 r.

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Postacie; s. 96
Reklama