Pomocnik Historyczny

Dokumenty część I

Trening w Wielkiej Brytanii. Trening w Wielkiej Brytanii. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Guzik do kurtki mundurowej II RPMuzeum Wojska Polskiego/EAST NEWS Guzik do kurtki mundurowej II RP

Tekst przysięgi cichociemnych

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz powołany do służby specjalnej przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny, a tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny. Tak mi Panie Boże dopomóż.

„Nie wahając się przed zabiciem”

SZTAB NACZELNEGO WODZA
Oddział Specjalny
L. dz. 2525/tjn. 43
Londyn dnia 1. VI.1943 r.

Instrukcja dla żołnierzy przerzucanych drogą lotniczą do kraju

I. Tajemnica lotu

A. Na terenie Wielkiej Brytanii

Wszystkie bez wyjątku czynności związane z lotem do Kraju są ścisłą tajemnicą wojskową. Bezwzględne przestrzeganie tej tajemnicy jest podstawowym warunkiem powodzenia samych lotów oraz całości akcji lotniczej w Kraju, jak również jedynym sposobem zabezpieczenia przed represjami rodziny skoczka.

Istnieją dowody, że wywiad niemiecki stale usiłuje zdobyć wiadomości związane z lotami łącznikowymi. W związku z tym skoczkowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

1. Utrzymanie do końca wojny ścisłej tajemnicy odnośnie sposobów szkolenia, rozmieszczenia stacyj wyszkoleniowych, nazwisk instruktorów i słuchaczy kursów oraz wszelkich wiadomości, związanych z przyszłą pracą w Kraju.

2. Nie przyjmowanie od nikogo żadnych zleceń do Kraju, za wyjątkiem udzielonych służbowo przez Oddział Specjalny Sztabu, zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza z dnia 5 VIII.

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Dokumenty; s. 154
Reklama