Pomocnik Historyczny

„Zrzucajcie”

Opaska powstańcza. Opaska powstańcza. Muzeum AK w Krakowie
Depesze szyfrowane z powstania warszawskiego.

Dowódca AK do komendanta bazy w Brindisi

Dnia 2 sierpnia 44

Do Hańczy [ppłk Marian Dorotycz-Malewicz, komendant bazy w Brindisi]

Gwałtownie pilne dziś masowe zrzuty amunicji i broni do Warszawy. Artylerii plot. nie ma. Znak świetlny strzała. Zrzucajcie też bez znaku.

Lawina 1513 [gen. Tadeusz Bór-Komorowski]

***

Dowódca AK do komendanta bazy w Brindisi

Dnia 2 sierpnia 44

Do Hańczy

Katastrofalny brak amunicji do kb. pm i pilna broń ppanc. Dodatkowo dajcie zrzuty do małego getta, obsługuje Import [kryptonim placówki odbiorczej] oraz Filtry i Niepodległości i rejon Madalińskiego.

W rejonie Karcelak, cmentarz żydowski, najlepsze placyki między Mireckiego i Żytnią. W dzień dajcie nawet bez sygnału – w nocy strzała.

Lawina 1519

***

Dowódca AK do Sztabu NW i komendanta bazy w Brindisi

Dnia 20 sierpnia 1944

[do:] Warta [płk Marian Utnik, szef Oddziału VI odpowiedzialny za łączność z AK] i Hańcza

Od 16/17 nie było zrzutów ani na [miasto] ani pod miastem. Nawet nie motywujcie już dlaczego. Podziwiam Waszą obojętność i angielską flegmę.

Dziś czuwamy jak wczoraj.

Na Hamak [kryptonim placówki odbiorczej] dajcie 3 AP.4 [typ radiostacji]. Przysłane rozbite przy zrzucie.

Lawina 1674

***

Szef sztabu NW do dowódcy AK

Dnia 20 sierpnia 44

[do:] Lawina

Na 1674

Niesłusznie krzywdzicie nas moralnie posądzając o obojętność lub opieszałość w sprawie pomocy dla was.

Zarówno Naczelny Wódz, jak Turski [gen.

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Dokumenty; s. 163
Reklama