Pomocnik Historyczny

Skąd Turcy przybyli

Skąd Turcy przybyli

Ałtaj – uważany za kolebkę ludów tureckich; fotografia współczesna Ałtaj – uważany za kolebkę ludów tureckich; fotografia współczesna Wolfgang Kaehler/LightRocket / Getty Images
Wspólne prapoczątki ludów turkijskich giną w pyle Wielkiego Stepu, w dalekiej Azji. Warunki geograficzne i klimatyczne zmusiły je tam do przyjęcia koczowniczego trybu życia. Dzisiejsze rozmieszczenie potomków dawnych Turków na ogromnym obszarze Eurazji obrazuje ich wielowiekową wędrówkę na zachód.
Marek Sobczak/Polityka

Teoria ałtajska. Za kolebkę ludów turkijskich uważa się Ałtaj, pasmo górskie rozciągające się od południowo-wschodnich krańców Niziny Zachodniosyberyjskiej do pustyni Gobi, a dokładniej tę jego część, która znajduje się na obszarze dzisiejszej Mongolii. Tzw. teoria ałtajska, stworzona przez językoznawców, zakłada istnienie ałtajskiej rodziny językowej, w obręb której wchodzą języki tureckie, mongolskie, tungusko-mandżurskie, a według niektórych naukowców nawet japoński i koreański.