Pomocnik Historyczny

Meandry rzeki pokoju

NRD: sąsiad za Odrą i Nysą

Pogranicznicy z NRD patrolujący brzeg Nysy Łużyckiej, lato 1956 r. Pogranicznicy z NRD patrolujący brzeg Nysy Łużyckiej, lato 1956 r. Ullstein Bild / BEW
Utworzenie NRD w 1949 r. dawało okazję do pogrzebania dotychczasowych animozji polsko-niemieckich na gruncie wspólnoty ideologicznej. Grunt okazał się grząski.
Godło Niemieckiej Republiki Demokratycznej, przyjęte w 1955 r.: młot (robotnicy), cyrkiel (inteligencja pracująca) i kłosy zboża (chłopi)Alfred Buellesbach/Visum/AN Godło Niemieckiej Republiki Demokratycznej, przyjęte w 1955 r.: młot (robotnicy), cyrkiel (inteligencja pracująca) i kłosy zboża (chłopi)

Relacje ze strefą okupacyjną. Ogromne straty poniesione przez Polskę w wyniku działań wojennych i niemieckiej polityki okupacyjnej w czasie II wojny światowej, śmierć i cierpienia milionów obywateli polskich, zniszczenie majątku narodowego stanowiły wielkie obciążenie dla stosunków z Niemcami. Ponadto na relacje z tym państwem nakładał się w drugiej połowie lat 40. coraz bardziej widoczny podział na dwa zwalczające się bloki polityczne. Polska oraz wschodnia część Niemiec (jako strefa okupacyjna) znalazły się w orbicie wpływów ZSRR i to właśnie polityka Moskwy będzie odtąd wpływać w znaczny sposób na stosunki polsko-niemieckie.

Pomocnik Historyczny „Z Kresów na Kresy” (100111) z dnia 12.09.2016; Zasiedlanie; s. 146
Oryginalny tytuł tekstu: "Meandry rzeki pokoju"
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Dołączam

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >