Pomocnik Historyczny

Autorzy

Patrycja Chimkowska – doktorantka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej Chwalba – prof. dr hab., badacz historii społecznej, kulturowej i politycznej, pracownik Zakładu Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor m.in. „Historii powszechnej. Wiek XIX”.

Wika Filipowicz – dziennikarka i etnografka.

Stanisław Grodziski – emerytowany prof. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor biografii „Franciszek Józef I” oraz prac poświęconych ustrojowi i prawu monarchii habsburskiej.

Maciej Janowski – prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX w. w Instytucie Historii PAN, autor m.in. „Narodzin inteligencji”.

Adam Kożuchowski – dr hab., pracownik Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX w. w Instytucie Historii PAN, autor m.in. „Pośmiertnych dziejów Austro-Węgier”.

Andrzej Krajewski – dr, historyk, pracownik IPN we Wrocławiu.

Maja Mozga-Górecka – z wykształcenia historyk idei, dziennikarka zajmująca się architekturą i wzornictwem.

Marcin Sendecki – poeta i dziennikarz.

Piotr Szlanta – dr hab., badacz historii XX w., pracownik Zakładu Historii XIX wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Dziennikarze POLITYKI: Adam Krzemiński, Jolanta Zarembina.

Pomocnik Historyczny „Franciszek Józef I” (100115) z dnia 12.12.2016; Wstęp; s. 7
Reklama