Pomocnik Historyczny

Autorzy

Patrycja Chimkowska – doktorantka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej Chwalba – prof. dr hab., badacz historii społecznej, kulturowej i politycznej, pracownik Zakładu Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor m.in. „Historii powszechnej. Wiek XIX”.

Wika Filipowicz – dziennikarka i etnografka.

Stanisław Grodziski – emerytowany prof. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor biografii „Franciszek Józef I” oraz prac poświęconych ustrojowi i prawu monarchii habsburskiej.

Maciej Janowski – prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX w. w Instytucie Historii PAN, autor m.in. „Narodzin inteligencji”.

Adam Kożuchowski – dr hab.

Pomocnik Historyczny „Franciszek Józef I” (100115) z dnia 12.12.2016; Wstęp; s. 7
Reklama