Pomocnik Historyczny

„Przyjmowali wiadomość o jego śmierci prawie że obojętnie”

Po śmierci Franciszka Józefa w Galicji przypominano o podpisanym przez niego Akcie 5 listopada zapowiadającym utworzenie państwa polskiego; obwieszczenia z Tarnowa i Krakowa Po śmierci Franciszka Józefa w Galicji przypominano o podpisanym przez niego Akcie 5 listopada zapowiadającym utworzenie państwa polskiego; obwieszczenia z Tarnowa i Krakowa Polona
Reakcja Polaków na odejście cesarza.
Krakowskie i lwowskie gazety odnotowały zgon władcy na pierwszych stronach.AN Krakowskie i lwowskie gazety odnotowały zgon władcy na pierwszych stronach.

Ton publikacji prasowych. Sędziwy monarcha zmarł 21 listopada 1916 r. To wydarzenie, choć z racji na wiek cesarza z dawna oczekiwane, wywołało wśród Polaków ambiwalentne uczucia. Z jednej strony znalazło szeroki oddźwięk w prasie galicyjskiej, przywołującej m.in. korzystne dla Polaków decyzje z długiego okresu panowania zmarłego monarchy. Krakowski „Czas” pisał: „Z głębokim żalem i serdeczną żałobą przychodzi nam zapisać wiadomość o zgonie dostojnego Monarchy, którego długie, pełne chwały panowanie tak głęboko wkracza w polityczne życie naszego narodu.

Pomocnik Historyczny „Franciszek Józef I” (100115) z dnia 12.12.2016; Konteksty; s. 116
Reklama