Pomocnik Historyczny

Kręte ścieżki do unii

Jak powstawała zjednoczona Europa

Grupka Niemców na granicy dzielącej ich państwo i Europę (żelazna kurtyna), Hoheheiss w górach Harzu, 1961 r. Grupka Niemców na granicy dzielącej ich państwo i Europę (żelazna kurtyna), Hoheheiss w górach Harzu, 1961 r. Getty Images
Historia projektu Wspólna Europa w drugiej połowie XX w.
Marek Sobczak/Polityka

Powojenne bodźce. W poszukiwaniu korzeni idei integracji historycy Europy potrafią sięgać wstecz nawet 700 lat i przypominać, że Pierre Dubois, prawnik na służbie francuskiego króla Filipa IV, w 1306 r. proponował powołanie stałego zgromadzenia europejskich władców dla utrzymania trwałego pokoju. William Penn, angielski kwakier, w 1693 r. zachęcał do stworzenia europejskiego parlamentu, Jean-Jacques Rousseau – europejskiej federacji, zaś Henri de Saint-Simon, utopijny socjalista – europejskiej monarchii i parlamentu.

Pomocnik Historyczny „Dzieje wspólnej Europy" (100117) z dnia 23.04.2019; Dziś; s. 84
Oryginalny tytuł tekstu: "Kręte ścieżki do unii"