Pomocnik Historyczny

Kręte ścieżki do unii

Jak powstawała zjednoczona Europa

Grupka Niemców na granicy dzielącej ich państwo i Europę (żelazna kurtyna), Hoheheiss w górach Harzu, 1961 r. Grupka Niemców na granicy dzielącej ich państwo i Europę (żelazna kurtyna), Hoheheiss w górach Harzu, 1961 r. Getty Images
Historia projektu Wspólna Europa w drugiej połowie XX w.
Marek Sobczak/Polityka

Powojenne bodźce. W poszukiwaniu korzeni idei integracji historycy Europy potrafią sięgać wstecz nawet 700 lat i przypominać, że Pierre Dubois, prawnik na służbie francuskiego króla Filipa IV, w 1306 r. proponował powołanie stałego zgromadzenia europejskich władców dla utrzymania trwałego pokoju. William Penn, angielski kwakier, w 1693 r. zachęcał do stworzenia europejskiego parlamentu, Jean-Jacques Rousseau – europejskiej federacji, zaś Henri de Saint-Simon, utopijny socjalista – europejskiej monarchii i parlamentu. Niespełna sto lat temu hrabia Richard Coudenhove-Kalergi, twórca paneuropeizmu, głosił potrzebę zjednoczenia wszystkich państw europejskich od Polski po Portugalię, by stawić czoła presji Rosji.

Lecz impetu i nowych bodźców dostarczyła tej idei tragiczna w skutkach II wojna światowa i nowe podziały, jakie się po niej zarysowały na kontynencie. Ważnym aktorem pierwszych przedsięwzięć integracyjnych, a nie tylko stojącym z boku kibicem, były Stany Zjednoczone, które wyszły z wojny jako niekwestionowany lider światowej gospodarki.

Apel Churchilla. Człowiekiem, który jako jeden z pierwszych publicznie wyartykułował stojące przed Europą zagrożenia i sposoby przeciwdziałania, był Winston Churchill. W marcu 1946 r., jako członek brytyjskiej opozycji, pokonany w wyborach tuż po zakończeniu wojny, przyjechał do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie prezydenta Harry’ego Trumana, i w przemówieniu w Fulton, w stanie Missouri, wprowadził do międzynarodowego słownictwa termin żelazna kurtyna. Po wyrażeniu szacunku dla „walecznego narodu rosyjskiego i dla mojego towarzysza czasów wojny, marszałka Stalina” Churchill powiedział: „Od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem na kontynent opadła żelazna kurtyna.

Pomocnik Historyczny „Dzieje wspólnej Europy" (100117) z dnia 23.04.2019; Dziś; s. 84
Oryginalny tytuł tekstu: "Kręte ścieżki do unii"
Reklama