Pomocnik Historyczny

„Poświęcił wszystko dla służby republice”

Tadeusz Kościuszko: bohater dwóch kontynentów

Mereczowszczyzna, gdzie urodził się Kościuszko, na litografii Victora Adama, 1848 r. Mereczowszczyzna, gdzie urodził się Kościuszko, na litografii Victora Adama, 1848 r. Lietuvos Dailes Muziejus
Jak szlachcic na jednej wsi z zacofanego obrzeża Europy został ojcem narodu.
Młody Kościuszko na miniaturze Jana Rustema, 1794 r.Piotr Ligier/Muzeum Narodowe w Warszawie Młody Kościuszko na miniaturze Jana Rustema, 1794 r.

Najwcześniejsze lata. Tadeusz Kościuszko wywodził się ze starego rodu szlacheckiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, sięgającego korzeniami XV w. Wówczas to książę litewski i król polski Kazimierz Jagiellończyk docenił przodka Tadeusza, bojara Fiodora, i nadał mu Siechnowicze, dobra w województwie brzeskim na Polesiu.

W czasie gdy na świecie pojawił się przyszły naczelnik powstania, dobra te, mocno zadłużone, były już sprzedane, a rodzina gospodarowała jako dzierżawcy na folwarku należącym do Sapiehów – Mereczowszczyźnie, także na Polesiu.

Pomocnik Historyczny „Tadeusz Kościuszko" (100119) z dnia 24.04.2017; Epoka i postać; s. 20
Oryginalny tytuł tekstu: "„Poświęcił wszystko dla służby republice”"
Reklama