Pomocnik Historyczny

W drewnie, skale i kamieniu

Rzeźba i archiektura dawnych Indii

Bodhisattwa Padmapani, fresk w buddyjskim kompleksie jaskiń w Adźancie, datowany na II poł. V w. Bodhisattwa Padmapani, fresk w buddyjskim kompleksie jaskiń w Adźancie, datowany na II poł. V w. AKG
Sztuka starożytnych i wczesnośredniowiecznych Indii najlepiej jest reprezentowana przez rzeźbę i architekturę, do naszych czasów przetrwało niewiele przykładów malarstwa.
Naturalnej wielkości posąg jakszini, żeńskiego bóstwa przyrody, czasy Maurjów, III w. p.n.e.Bridgeman Naturalnej wielkości posąg jakszini, żeńskiego bóstwa przyrody, czasy Maurjów, III w. p.n.e.

Sztuka Azji. Bogata i różnorodna kultura i sztuka, powstająca na subkontynencie indyjskim od schyłku epoki wedyjskiej, to dziedzictwo powiązane z wieloma starożytnymi cywilizacjami: buddyjską, hinduską, dźinijską, w których uwidaczniają się wpływy partyjskie, perskie, grecko-baktryjskie. Sztuka wizualna ulegała obcym wpływom, ale sama stawała się inspiracją dla sztuk Azji Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz dla Dalekiego Wschodu.

Epoka Maurjów.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Indii” (100121) z dnia 26.06.2017; Religia i sztuka; s. 65
Oryginalny tytuł tekstu: "W drewnie, skale i kamieniu"
Reklama