Pomocnik Historyczny

Cheops budowniczy

Rzemieślnicy podczas wznoszenia budowli i pracy nad rzeźbą. Malowidła ze ścian grobowca Rechmira, wezyra Thotmesa III w Szejch Abd el-Gurna, czasy Nowego Państwa. Rzemieślnicy podczas wznoszenia budowli i pracy nad rzeźbą. Malowidła ze ścian grobowca Rechmira, wezyra Thotmesa III w Szejch Abd el-Gurna, czasy Nowego Państwa. BEW
Jak wznoszono piramidy.

Lokalizacja i specjaliści. Decyzję o miejscu budowy swojego grobowca faraon podejmował zazwyczaj w pierwszym roku panowania, biorąc pod uwagę umiejscowienie pochówków poprzedników, symboliczne relacje topograficzne, położenie swojej rezydencji, a także dostępność terenu i jego charakter geologiczny.

Bezpośrednio przy budowie największych piramid pracowało 20–30 tys. ludzi. Dużo więcej było zatrudnionych w całym kraju do logistycznej obsługi przedsięwzięcia: w kamieniołomach, transporcie, produkcji żywności i narzędzi.

Pomocnik Historyczny „Faraonowie” (100130) z dnia 23.04.2018; Epoka i władcy; s. 62