Pomocnik Historyczny

Kalendarium wydarzeń ważnych dla dziejów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jej sąsiadów i ówczesnej Europy

Kalendarium

Jarosław Krysik, Marek Sobczak / Polityka
Jarosław Krysik, Marek Sobczak/Polityka

1374 17 IX Przywilej koszycki dla szlachty.

1430 25 IV Przywilej jedlneński, powtórzony w Krakowie 9 I 1433 r.

1493 18 I Pierwszy dwuizbowy sejm walny w Piotrkowie.

1506 30 V Sejm w Radomiu, konstytucja nihil novi.

1537 VII Tzw. wojna kokosza, początek ruchu egzekucyjnego.

1555 25 IX Pokój w Augsburgu kończy II wojnę religijną w Europie (od 1552); zasada cuius regio, eius religio.

1562 Sejm w Piotrkowie: konstytucja sejmowa o powołaniu wojska kwarcianego.

1563 7 VII Przywilej wileński dopuszcza prawosławnych do najwyższych urzędów Wielkiego Księstwa. • 4 XII Koniec obrad soboru trydenckiego (od 1545).

1564 13 III Zygmunt August ceduje dziedziczne prawa do tronu litewskiego na Królestwo Polskie.

1566 1 VII II Statut Litewski wieńczy reformę ustroju Wielkiego Księstwa.

1567 13 III Początek wojny osiemdziesięcioletniej o wyzwolenie Niderlandów spod panowania hiszpańskiego.

1568 24 III Zygmunt II August powołuje w Gdańsku Komisję Morską, zaczątek polskiej admiralicji.

1569 Przyłączenie do Korony województwa podlaskiego (5 III), Wołynia (26 V), województw kijowskiego i bracławskiego (6 VI). • 28 VI Unia lubelska (zaprzysiężona 1 VII, ratyfikowana przez króla 4 VII). • 3 VIII Przyłączenie Inflant jako wspólnej własności Korony i Litwy.

1570 14 III Statuty Karnkowskiego regulują władztwo Polski nad Bałtykiem.

Pomocnik Historyczny „Rzeczpospolita Obojga Narodów” (100150) z dnia 01.07.2019; Wstęp; s. 5
Oryginalny tytuł tekstu: "Kalendarium wydarzeń ważnych dla dziejów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jej sąsiadów i ówczesnej Europy"
Reklama