Kraj

Ubywa Polaków

Maleje liczba mieszkańców miast i ich udział w ogólnej populacji. Maleje liczba mieszkańców miast i ich udział w ogólnej populacji. borysshevchuk / PantherMedia

Już piąty rok maleje liczba ludności w Polsce – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To skutek, po pierwsze, ujemnego przyrostu naturalnego. Z danych GUS wynika, że w 2016 r. na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyła jedna osoba. Ujemny przyrost naturalny notowany jest od 2013 r. (ubytek naturalny miał miejsce także w latach 2002–05). Drugim elementem wpływającym na liczbę ludności jest saldo migracji zagranicznych. Ponadto nadal maleje liczba mieszkańców miast i ich udział w ogólnej populacji; obecnie ludność miejska stanowi 60,2 proc. (w 2000 r. – prawie 62 proc.), natomiast nieznacznie, ale sukcesywnie rośnie liczba ludności mieszkającej na obszarach wiejskich. W 2016 r. przybyło mieszkańców w czterech województwach. Największy przyrost miał miejsce w woj. pomorskim i mazowieckim, następnie w małopolskim oraz wielkopolskim. Najszybciej maleje liczba ludności w województwach: świętokrzyskim, łódzkim, opolskim i lubelskim. Pod względem ludności Polska jest na 34. miejscu wśród krajów świata.

Polityka 23.2017 (3113) z dnia 06.06.2017; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 8
Reklama