Kraj

Moim zdaniem...

Mamy demokrację, przeto każdy myśli i mówi, co chce. Ta swojość opinii i prawo jej swobodnego wygłaszania stają się czymś o wiele ważniejszym niż jej prawdziwość, podobnie jak zasadność wszelkich ocen.

Jeden z ojców kultury liberalnej, Benjamin Constant, tłumaczył, że ludzie mają potrzebę wyrażania zgodnych opinii, aby zakamuflować dzielące ich interesy. Owce mile pobekują, wszystkie tak samo, choć każda by chciała najlepszą trawkę tylko dla siebie. Hegel dodawał, że dzielenie się poglądami ma ten urok, że każdy może być dumy, iż ma jakiś pogląd, a jednocześnie ma sposobność okazać pokorę wobec ogółu, bo przecież to „tylko jego osobista opinia”. Dwulicowość i małość stanowią nieusuwalny rys życia publicznego wolnych społeczeństw.

Polityka 4.2020 (3245) z dnia 21.01.2020; Felietony; s. 88

Czytaj także

Rynek

Nie chcą naszego mięsa

Dla zdobycia głosów drobnych rolników rząd nie waha się ryzykować zdrowia polskich konsumentów, a także załamania eksportu polskiej żywności.

Joanna Solska
29.01.2020