Wielka rewolucja uczelniana
Wiek XIX to dla uniwersytetu czas wielkich przemian; starły się ze sobą modele napoleoński i humboldtowski. Skończyło się powstaniem nowego typu uczelni naukowo-badawczej i popularnością wyższych szkół technicznych, dających praktyczny fach.
Karl Wilhelm von Humboldt, niemiecki językoznawca i filozof, inspirator XIX-wiecznej rewolucji naukowej.
De Agostini Picture Library/EAST NEWS

Karl Wilhelm von Humboldt, niemiecki językoznawca i filozof, inspirator XIX-wiecznej rewolucji naukowej.

U progu XIX w. europejskie uniwersytety w zdecydowanej większości nadal pozostawały na marginesie nowych tendencji w życiu umysłowym . Ich reformy nie były zjawiskiem częstym, pojawiały się jednak interesujące inicjatywy, takie jak założenie w 1737 r. uniwersytetu w niemieckiej Getyndze. Na tej uczelni profesura, oprócz nauczania, miała również zajmować się badaniami naukowymi. Wydział Teologiczny nie sprawował już kontroli nad pozostałymi; uniwersytet miał być systematycznie finansowany przez władze państwowe.

We Francji ludzie myślący o rozwoju szkolnictwa wyższego nie pokładali wielkich nadziei w uniwersytetach. Zwyciężała koncepcja rozbudowy wyższych szkół zawodowych oraz skupiania badań naukowych w akademii nauk i akademiach wyspecjalizowanych w zakresie medycyny, chirurgii lub rolnictwa. W Rzeszy Niemieckiej tymczasem idea kształcenia uniwersyteckiego – mimo głosów krytycznych – straciła niewiele ze swego dotychczasowego znaczenia. Getynga stała się wzorem dla innych uczelni.

Francuski praktycyzm

Rewolucja francuska przyniosła w dziedzinie edukacji ideę formowania nowego człowieka i regeneracji społeczeństwa. Rewolucjoniści byli też żywotnie zainteresowani korzyściami praktycznymi – od przygotowania nowych kadr oficerskich po wspomaganie rozwoju gospodarczego. Władze republiki zniosły towarzystwa naukowe, akademie oraz wydziały uniwersyteckie. Na gruzach dawnego systemu chciano stworzyć nowy, ukierunkowany bardzo praktycznie.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj