Redakcja Polityki
 WYDAWCA  

  POLITYKA Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością S.K.A.

 Adres   ul. Słupecka 6
  02-309 Warszawa 22
  skr. pocztowa 13  
  zobacz na mapie jak do nas dojechać

 Recepcja główna
  tel. (022) 451 61 33, 451 61 34,
  tel./fax (022) 451 61 35
 Adres internetowy

 

  www.polityka.pl

 

 E-mail   polityka@polityka.pl - redakcja, wydania papierowe
  cyfrowa@polityka.pl  - płatne wydania cyfrowe
  internet@polityka.pl - redakcja, serwis Polityka.pl


 

PREZES ZARZĄDU
I REDAKTOR NACZELNY
TYGODNIKA POLITYKA
  Jerzy Baczyński
  tel. (022) 451 60 00, tel./fax (022) 451 60 10  

 Członkowie Zarządu

  Joanna Solska
  tel. (022) 451 60 37
  Jacek Mojkowski
  Mariusz Janicki
  Wiesław Władyka
  tel. (022) 451 60 03, tel./fax (022) 451 60 10

 Z-cy Redaktora Naczelnego
  Mariusz Janicki
  Witold Pawłowski
  Jacek Poprzeczko
  tel. (022) 451 60 09, tel./fax (022) 451 60 10


 

 Redaktor Prowadzący

  Leszek Będkowski

 Sekretarz Redakcji
  Artur Podgórski tel. (022) 451 60 11

 Redaktorzy Wydań
  Olga Jędrzejczak tel. (022) 451 60 22
  Jacek Kowalczyk tel. (22) 451-61-04
  Grażyna Musiałek (dodatki) tel. (022) 451 62 05
  Malwina Dziedzic (serwisy społecznościowe)
  tel. (022) 451 60 35


 

 DZIAŁY REDAKCYJNE. Recepcja
  tel. (022) 451 60 37,
  tel./fax (022) 451 60 38

 Dział Polityczny i Komentatorzy
  Mariusz Janicki (kierownik)
  Anna Dąbrowska (asystentka redakcji)
  Marek Henzler
  Adam Krzemiński
  Janina Paradowska
  Adam Szostkiewicz
  Wiesław Władyka
  Jacek Żakowski

 Dział Krajowy
  Martyna Bunda (kierownik)
  Ewa Wilk (komentator)
  Joanna Cieśla
  Juliusz Ćwieluch
  Edyta Gietka
  Marcin Kołodziejczyk
  Joanna Podgórska
  Piotr Pytlakowski
  Ryszarda Socha
  Ewa Winnicka

 Dział Ekonomiczny
  Paweł Tarnowski (kierownik)
  Joanna Solska (z-ca kierownika)
  Adam Grzeszak
  Cezary Kowanda
  Urszula Szyperska

 Dział Zagraniczny
  Witold Pawłowski (kierownik)
  Łukasz Wójcik (z-ca kierownika)
  Marek Ostrowski (komentator)
  Wawrzyniec Smoczyński (komentator)
  Artur Domosławski
  Agnieszka Mazurczyk (dokumentacja)
  Krzysztof Mroziewicz
  Jagienka Wilczak
  Jędrzej Winiecki
  współpraca:
  Tomasz Walat (Sztokholm)
  Tomasz Zalewski (Waszyngton)

 Dział Kultury
  Bartek Chaciński (kierownik,
  także sekcji Ludzie i Style)
  Aneta Kyzioł (z-ca kierownika)
  Zdzisław Pietrasik
  Mirosław Pęczak
  Piotr Sarzyński
  Justyna Sobolewska
  Dorota Szwarcman
  Janusz Wróblewski

 Dział Naukowy
  Edwin Bendyk (kierownik)
  Marcin Rotkiewicz (z-ca kierownika)
  Karol Jałochowski
  Agnieszka Krzemińska
  Paweł Walewski

 Dział Historyczny
  Marian Turski

 Dział Sportowy
  Marcin Piątek

 Stali Felietoniści
  Jan Hartman
  Sławomir Mizerski
  Daniel Passent
  Ludwik Stomma
  Stanisław Tym

 Stali Współpracownicy
  Piotr Adamczewski
  Jan Dziadul
  Ryszard M. Groński
  Jerzy Kleer
  Wojciech Markiewicz
  Tadeusz Olszański
  Barbara Pietkiewicz
  Agnieszka Sowa

 Dział Rozwoju Produktów Cyfrowych

  Joanna Chmielecka (kierownik)
  Anna Dobrowolska (red. prow. wydania cyfrowe)
  Przemysław Berg
  Jan M. Długosz 
  Teresa Olszak
  Tomasz Pawlak
  Marek Rafałowicz
  Jakub Słabicki
  Biuro Obsługi Klienta: tel. (022) 451 60 06

 

 Dział Dokumentacji
  Iwona Kochanowska (kierownik)
  Justyna Sadowska
  tel. (022) 451 61 44, tel./fax  (022) 451 61 37

 POLITYKA.PL                       

   Grzegorz Rzeczkowski  (redaktor naczelny)  
   Mariusz Herma
   Agnieszka Zagner
   Aleksandra Żelazińska

 

 GRAFIKA I TECHNIKA. Recepcja

  tel. (022) 451 60 11, tel./fax (022) 451 60 12  

 Dział Graficzny
  Joanna Mucho (kierownik)
  Mirosław Gryń (rysunki)
  Piotr Hibner
  Andrzej Kozak
  Marek Kwiatkowski
  Iwona Michniewska
  Teresa Oleszczuk
  Ita Piotrowska
  Marek Sobczak
  Adam Szymański
  Tadeusz Zawadzki

 Dział Foto
  Wojciech Leliński (kierownik)
  Anna Amarowicz
  Jacek Biały
  Stanisław Ciok
  Tadeusz Późniak
  Leszek Zych

 Skład Komputerowy
  Zuzanna Jarzębowska
  Alicja Walisiak

 Korekta   Krystyna Jaworska (kierownik)
  Anna Migdalska
  Jolanta Wierzchowska
  Zofia Kozik


 

 ADMINISTRACJA I FINANSE
  Jadwiga Kucharczyk (dyrektor)
  Ewa Cibor (główna księgowa)
  Ewa Wyrzykowska (kierownik)
  tel. (022) 451-60-89, tel./faks (022) 451-60-90


 

 PRENUMERATA
  Infolinia: (067) 210 86 30
  Monika Kaliszuk (022) 451 61 00
  Zobacz warunki prenumeraty


 

 PION WYDAWNICZY
  Piotr Zmelonek (dyrektor) tel. (022) 451 60 00
  Anita Brzostowska (z-ca dyrektora)
  tel. (022) 451 60 98
  Zofia Leśniewska (dyr. ds. projektów specjalnych)
  tel. (022) 451 61 93

 Dystrybucja   Marcin Paśnicki (kierownik) tel. (022) 451 61 92
  Hanna Pawlica tel. (022) 451 61 65
  Monika Kaliszuk-Radźko (prenumerata)
  tel. (022) 451 61 00,
  451 61 15

 Promocja   Joanna Winiarska (kierownik)
  Janusz Fajto
  Dominika Nowak-Kajtowska (PR)
  tel. (022) 451 62 02

 Dział IT
  Piotr Filipowicz (kierownik)
  Michał Grzegorzewski


 

 BIURO REKLAMY. Recepcja
  tel. (022) 451 61 36
  tel./fax (022) 451 61 37
  fax (022) 451 61 68
  e-mail: reklama@polityka.com.pl
  Przejdź na stronę Biura Reklamy

 COPYRIGHT   Przedruki po uzyskaniu zgody Wydawcy.
  Kontakt: Maciej Domagała tel. (022) 451 61 29
  e-mail: m.domagala@polityka.com.pl

Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania redakcyjnego tekstów niezamówionych. Za treść ogłoszeń i reklam oraz postów i komentarzy na blogach redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Poleć stronę

Zamknij