Archiwum Polityki

Co może klub?

Joanna Kluzik-Rostkowska zebrała 14 wspierających ją posłów i może założyć klub parlamentarny. Polska Jest Najważniejsza będzie piątym klubem przy Wiejskiej. Razem, w klubie, można więcej niż w pojedynkę. Ale konkretnie co?

• Przedstawiciel klubu bierze udział w Konwencie Seniorów, czyli współustala porządek obrad Sejmu.

• Ma inicjatywę ustawodawczą i uchwałodawczą.

• Szef klubu lub 15 posłów może też wnosić poprawki do ustaw na etapie drugiego czytania.

• Klub może mieć przedstawiciela w komisjach śledczych.

• Przedstawiciel klubu ma prawo do 20-minutowego wystąpienia w dyskusji, a gdy mówi we własnym imieniu – o połowę krócej. w debacie pierwsi głos zabierają właśnie przedstawiciele klubów.

• 15-osobowa grupa może też występować z wnioskiem do rządu o udzielenie informacji bieżącej.

• Klubowicze mogą dostać fotel wicemarszałka (choć na razie nie słychać entuzjazmu innych klubów na ten temat).

• Klub ma do dyspozycji co najmniej trzy pokoje sejmowe, sprzęt biurowy, telefon i pracowników, których musi utrzymać z przydzielonej puli finansowej.

Klubowicze muszą stworzyć własny regulamin, wybrać władze klubu i zasady dyscyplinowania posłów, bo te nie obowiązują tylko niezrzeszonych. (Dąb.)

Polityka 48.2010 (2784) z dnia 27.11.2010; Flesz. Kraj; s. 7
Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną