Archiwum Polityki

Cytrycki za Kaczmarka

Nowym ministrem skarbu na miejsce Wiesława Kaczmarka został Sławomir Cytrycki (51 l.), postać dobrze znana zarówno w kręgach polityki jak i biznesu. Jest ekonomistą, absolwentem Leningradzkiego Instytutu Finansowo -Ekonomicznego. W latach siedemdziesiątych kierował wydziałem zagranicznym Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (tzw. Zsypu) i należał do elitarnego grona zwanego „Ordynacką”, z której wywodziło się wielu znanych później polityków, jak Aleksander Kwaśniewski, Włodzimierz Cimoszewicz czy zdymisjonowany właśnie Kaczmarek. Potem pracował w resorcie edukacji. Ma też w swoim życiorysie okres pracy w strukturach ONZ. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych Cytrycki wszedł do otoczenia najważniejszych polityków schyłku PRL: został doradcą premierów Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego, był też wicedyrektorem gabinetu Wojciecha Jaruzelskiego, podczas jego prezydentury. W latach dziewięćdziesiątych Cytrycki zajął się działalnością biznesową. Był członkiem zarządu Banku Handlowego, działał też w radach nadzorczych Rolimpeksu i Wólczanki. W 1999 r. otrzymał od prezydenta Kwaśniewskiego Krzyż Kawalerski OOP. W latach 2001–2002 znowu zbliżył się do polityki, został u Leszka Millera podsekretarzem stanu w Kancelarii Premiera (do lipca zeszłego roku). Przyznał się w 2001 r. do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL. Przed ostatnią nominacją pracował w firmie Cornerstone Partners.

Polityka 2.2003 (2383) z dnia 11.01.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 12
Reklama