Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Dr Janusz Szymański (44 l.) otrzymał nominację na prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jest to centralny urząd zatrudniający ok. 320 osób, zajmujących się opracowywaniem norm (wykres produkcji norm, w rozbiciu na lata, znaleźć można na internetowych stronach PKN). Dotąd PKN kierował Jerzy Marcinek (z nominacji premiera Jerzego Buzka).

Nowy prezes nie jest osobą znikąd. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz stypendysta niemieckich i radzieckich uniwersytetów. Od 1982 r. pracownik naukowy (filii UW w Białymstoku, a dziś Uniwersytetu w Białymstoku). W 1989 r. został jednym z najmłodszych posłów PZPR w Sejmie kontraktowym. Zdobył także mandat do Sejmu I kadencji (z listy SLD) i II kadencji (z listy Unii Pracy). Z UP rozstał się w 1997 r., kiedy nieoczekiwanie przyjął propozycję Leszka Millera (wówczas szefa MSWiA) i został jego zastępcą. „Nie jestem niczyją własnością i będę służył państwu” – tłumaczył swą decyzję kolegom z UP. W wyborach w 1997 r. i w 2001 r. nie zdobył już mandatu. Żona jest lekarzem, mają dwie córki.

Dr Krzysztof Kalicki

(49 l.) został prezesem Deutsche Bank Polska SA i szefem Grupy Deutsche Bank w Polsce.

Absolwent SGPiS i pracownik naukowy Katedry Finansów Międzynarodowych w tej uczelni. Następnie adiunkt w Zakładzie Naukowo-Badawczym Bankowości i Pieniądza przy NBP, doradca ministra finansów i dyrektor Departamentu Zagranicznego MF. W l. 1994–96 I zastępca ministra finansów, potem I wiceprezes Banku Pekao SA i od sierpnia 1998 r. członek zarządu Deutsche Bank Polska SA odpowiedzialny za bankowość korporacyjną. W latach 90. członek i szef rad nadzorczych w kilku bankach i innych firmach. Autor ponad 60 publikacji. Żonaty, dwóch synów. Hobby: opera, narciarstwo, tenis ziemny i nurkowanie.

Polityka 2.2003 (2383) z dnia 11.01.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama