Archiwum Polityki

Opinie

Ks. Henryk Skorowski
profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
„– Kościoły katolickie, prawosławne i protestanckie, w tym Zjednoczony Kościół Metodystów, do którego należy prezydent USA George Bush, ostro krytykują amerykańskie przygotowania do uderzenia na Irak. Skąd ta jednomyślność i zdecydowanie?
– Wojny prewencyjnej, a taką byłaby ta wojna, nie da się usprawiedliwić w świetle nauczania nie tylko katolickiego, ale i w ogóle chrześcijańskiego. Choć pewnie wielu z nas, chrześcijan, popiera ewentualny atak na reżim Husajna. Sam też akceptowałbym tę wojnę, jednak mam świadomość, jak słabe są przemawiające za nią argumenty. (...)
A gdy okaże się, że Irak ma broń jądrową i jest prawdopodobne, że wykorzysta ją przeciw Izraelowi lub Europie?
– Załóżmy, że inspektorzy ONZ odkryją taką broń. Jak wtedy udowodnić, że Husajn chce ją wykorzystać? Kościół będzie do końca stać na stanowisku, że fakt posiadania przez jakieś państwo broni masowego rażenia nie usprawiedliwia ataku na to państwo. Mieszkamy daleko od Zatoki Perskiej, ale jakbyśmy się zachowywali, gdyby jakiś kraj oskarżył Białoruś o ukrywanie broni jądrowej i zbombardował Mińsk? Sprzeciw wynika też z natury Kościoła, który jest przeciwny pochopnemu ocenianiu rzeczywistości”.
(W rozmowie z Markiem Zającem, „Tygodnik Powszechny”, 5 I)

 

Michał Jagiełło
dyrektor Biblioteki Narodowej:
„– Nasze badania potwierdzają, że zmienia się struktura czytanych książek. Maleje liczba czytelników literatury pięknej, przybywa natomiast tych, którzy sięgają po poradniki, leksykony, encyklopedie oraz inne podręczniki. Powodzeniem cieszy się literatura prawnicza, ekonomiczna, socjologiczna, politologiczna.

Polityka 2.2003 (2383) z dnia 11.01.2003; Opinie; s. 96
Reklama