Archiwum Polityki

Rytowany Mojżesz

[dobre]

W sopockiej Państwowej Galerii Sztuki otwarto dość niezwykłą wystawę. Zaprezentowano bowiem prace pięciu grafików, którzy podjęli się niegdyś trudu zilustrowania Biblii. Najwcześniejsze są litografie Gottfrieda Engelmanna, który na początku XIX wieku wykonał w tej technice 52 ryciny obrazujące sceny ze Starego i Nowego Testamentu i nawiązujące do watykańskich fresków Rafaela. Najsłynniejsze z kolei są bez wątpienia ilustracje Gustava Dore. Jego romantyczne ekspresyjne drzeworyty z połowy XIX wieku po dziś dzień uchodzą za wzorzec ilustracji do Biblii. Stworzył ich ponad dwieście pięćdziesiąt, na wystawie pokazanych zostanie kilkanaście spośród nich. Obie te tradycyjne wizje skonfrontowano z trzema nowoczesnymi, nieortodoksyjnymi i niezwykłymi dwudziestowiecznymi działami: pełnymi poezji dwoma cyklami litografii Marca Chagalla, powstałymi w latach 1964–1969 pracami mistrza surrealizmu Salvadora Dali oraz ilustracjami do Ewangelii wg świętego Mateusza wykonanymi u schyłku życia przez słynnego niemieckiego ekspresjonistę Otto Dixa. W sumie obejrzeć można ponad dwieście prac pokazujących tylko pięć spośród niezliczonych w historii prób zmagania się artystów z biblijną problematyką. P.Sa.

[bardzo dobre]
[dobre]
[średnie]
[złe]
Polityka 15.2002 (2345) z dnia 13.04.2002; Kultura; s. 48
Reklama