Archiwum Polityki

Rytowany Mojżesz

[dobre]

W sopockiej Państwowej Galerii Sztuki otwarto dość niezwykłą wystawę. Zaprezentowano bowiem prace pięciu grafików, którzy podjęli się niegdyś trudu zilustrowania Biblii. Najwcześniejsze są litografie Gottfrieda Engelmanna, który na początku XIX wieku wykonał w tej technice 52 ryciny obrazujące sceny ze Starego i Nowego Testamentu i nawiązujące do watykańskich fresków Rafaela. Najsłynniejsze z kolei są bez wątpienia ilustracje Gustava Dore. Jego romantyczne ekspresyjne drzeworyty z połowy XIX wieku po dziś dzień uchodzą za wzorzec ilustracji do Biblii.

Polityka 15.2002 (2345) z dnia 13.04.2002; Kultura; s. 48
Reklama