Archiwum Polityki

Mniej urzędów

W marcu zakończyło działalność 13 centralnych urzędów, m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad, Krajowy Urząd Pracy, Komitet Kinematografii, Agencja Techniki i Technologii, Agencja Prywatyzacji, Generalny Konserwator Zabytków, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń. Kompetencje zlikwidowanych urzędów przejęły nowe, mniej liczne lub też istniejące ministerstwa. Kancelaria Premiera szacuje, że dzięki trwającej jeszcze reorganizacji zatrudnienie w centralnych urzędach państwa spadnie o połowę.

Polityka 15.2002 (2345) z dnia 13.04.2002; Gospodarka; s. 52
Reklama