Archiwum Polityki

„Nasze małe mniejszości”

(...) Z wielką uwagą przeczytałem artykuł Piotra Winczorka (POLITYKA 9) oraz artykuł Adama Krzemińskiego „Prusy to my”. Obydwu autorom chciałbym podziękować za wspaniałe ujęcie bardzo drażliwych dla wielu obywateli Polski tematów.

Posiadam obywatelstwo zarówno niemieckie jak i polskie, a czuję się po prostu obywatelem zjednoczonej Europy. Narodowcy w Polsce nazywają takich jak ja polskimi Niemcami, a w Niemczech – niemieckimi Polakami.

Cieszę się, że dane mi było poznać z bliska obie kultury i z każdej z nich staram się zachować coś, co uważam za najlepsze dla siebie.

Polityka 15.2002 (2345) z dnia 13.04.2002; Listy; s. 60