Archiwum Polityki

„Czas agitatorów”

Chciałbym sprostować błędną informację zawartą w załączonej do wywiadu ze mną nocie biograficznej (POLITYKA 13). W Instytucie Wydawniczym PAX pracowałem jedynie ok. 2 miesięcy, a nie 2 lat. Wówczas ważyła się sprawa mego powrotu do więzienia po „zdrowotnej” przerwie w odbywaniu kary. O rzekomych 2 latach napisał kiedyś w „Myśli Polskiej” red. Engelgard starając się przedstawić dodatnie strony działalności PAX-u i chyba to jest źródłem nieporozumienia.

Wiesław Chrzanowski
Warszawa

Polityka 15.2002 (2345) z dnia 13.04.2002; Listy; s. 94
Reklama