Archiwum Polityki

Dyplomacja PRL

Daniel Passent przytacza anegdotę, że Jan Bida został ambasadorem w Izraelu wskutek powiedzenia „Jak Bida to do Żyda” [art. „Polska wizytówka”, POLITYKA 48/02 o inauguracji Akademii Dyplomatycznej – red.]. Nie wiem, jakie przygotowanie do służby dyplomatycznej miał Antoni (a nie Jan) Bida (1897–1980, daty według: T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991, Warszawa 1991, s. 239) i jak wywiązywał się z funkcji posła w Izraelu.

Polityka 1.2003 (2382) z dnia 04.01.2003; Listy; s. 54
Reklama