Archiwum Polityki

Pół na pół

Tak jak obiecaliśmy przed rokiem (POLITYKA 1/02) sięgnęliśmy do blisko tysiąca kuponów nadesłanych przez naszych czytelników, aby nagrodzić tych, którzy okazali się najlepszymi prorokami i najtrafniej przewidzieli, co się zdarzy w 2002 r. Była to trzecia już edycja naszego konkursu-zabawy (do czwartej zapraszamy obok). Tym razem sprawiła dużo kłopotów; nikt nie okazał się stuprocentowym prorokiem, i tylko jedna osoba odpowiedziała prawidłowo na 9 z 10 pytań.

Najwięcej kłopotów było z inflacją. To, że 1 grudnia 2002 r. (liczona od początku roku) zejdzie poniżej 4 proc., przewidziały tyko 3 osoby, większość uznała, że znajdzie się w przedziale pomiędzy 4 a 6 proc. W istocie – tak liczona – wyniosła 1,9 proc.

Równie kłopotliwy okazał się kurs dolara do złotówki. 1 grudnia 2002 r. w NBP wynosił on 3,9998 zł za dolara. Jego poziom trafnie przewidziało 10 proc. odpowiadających. Inni uznali, że dolar będzie kosztował powyżej 4 zł, a nawet powyżej 4,25 zł.

Polityka 1.2003 (2382) z dnia 04.01.2003; s. 98
Reklama