Archiwum Polityki

Internet nie dla wszystkich

Ponad 420 mln ludzi na świecie ma obecnie dostęp do Internetu, a blisko ćwierć miliarda aktywnie z niego korzysta. Z sondażowych badań wynika, że stale rośnie zarówno liczba sesji jak i ich średni czas. W Polsce mają miejsce podobne procesy, ale tempo ich rozwoju jest stosunkowo wolne. Jedną z przyczyn może być postawa TP SA, która do tej pory skutecznie uchyla się od zawierania umów rozliczeniowych z operatorami internetowymi i sama zgarnia całość zysków z połączeń przez numery dostępowe 0-20. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął niedawno z urzędu postępowanie antymonopolowe w tej sprawie. Podobne skargi na Telekomunikację złożyli operatorzy sieci komórkowych Era i Polkomtel. Największa firma telekomunikacyjna nie wydaje się tym jednak szczególnie przejmować.

Polityka 26.2002 (2356) z dnia 29.06.2002; Gospodarka; s. 60
Reklama