Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Leszek Ciećwierz (36 l.) został podsekretarzem stanu w MSWiA. Po ukończeniu Politechniki Wrocławskiej (specjalizacja – inżynieria biomedyczna) pozostał na uczelni w zespole badawczym zajmującym się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów biologicznych. W l. 1991–95 we wrocławskiej firmie JTT Computer. Potem – jak napisano w „Monitorze IT”– „robił (...) różne informatyczne interesy, m.in. w Kazachstanie, z którego udało mu się ujść z życiem”. Od 1997 r. w Samsung Electronic Polska, od 2000 r. jako dyrektor działu sprzedaży produktów informatycznych i telekomunikacyjnych. W styczniu br. został przez minister Krystynę Łybacką powołany do Rady do spraw Edukacji Informatycznej. Studiuje w Międzynarodowej Szkole Zarządzania na kierunku MBA. Uważa się za fachowca, a nie polityka. Jedyną organizacją, do której należał, był AZS. Hobby: tenis, nurkowanie swobodne, fotografia (także podwodna). Jest fanem informatycznych gadżetów.

Marek Sidor

(51 l.) otrzymał nominację na prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Po ukończeniu Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS pracował w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego POLCOOP. Od 1975 r. związany z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, w których karierę zaczął od stanowiska starszego akwizytora. Był m.in. dyrektorem placówki PLL LOT w Sztokholmie, dyrektorem regionalnym na Amerykę Północną w Nowym Jorku, członkiem zarządu i wiceprezesem ds. zarządzania siatką połączeń. W czerwcu ub.r. został prezesem zarządu EuroLOT SA. Parokrotnie był członkiem międzynarodowych władz lotniczych. W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia podyplomowe na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej w dziedzinie zarządzania lotnictwem. Urząd Lotnictwa Cywilnego powołano po wejściu w życie nowej ustawy – prawo lotnicze.

Polityka 48.2002 (2378) z dnia 30.11.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama