Archiwum Polityki

Wiedza w gospodarce

Czy wiedza może być trampoliną dla gospodarki? Bank Światowy przyjrzał się pod tym kątem krajom kandydującym do Unii Europejskiej i, niestety, nie wypadliśmy w jego raporcie dobrze. Severin Kodderitzsch, ekspert Banku Światowego, przedstawił w naszej redakcji opracowanie „Gospodarka wiedzą: implikacje dla Polski”. W dyskusji na ten temat uczestniczyli: prof. Michał Kleiber – minister nauki, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, prof. Janusz Filipiak – prezes zarządu i założyciel firmy ComArch SA, oraz prof. Bogdan Wawrzyniak z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. (agor)

Polityka 48.2002 (2378) z dnia 30.11.2002; Do i od redakcji; s. 18
Reklama