Archiwum Polityki

Polska wizytówka

Z wielką pompą na Zamku Królewskim w Warszawie zainaugurowana została działalność Akademii Dyplomatycznej. Minister Włodzimierz Cimoszewicz wręczył 37 indeksów pierwszym słuchaczom, a wykład inauguracyjny wygłosił Javier Solana.

Idea powołania uczelni dyplomatycznej narodziła się po 1989 r. Przed wojną takiej szkoły nie było. W II połowie lat 50. utworzono w Warszawie Szkołę Główną Służby Zagranicznej, prawdopodobnie na wzór radziecki. Jak mówi wiceminister Adam Daniel Rotfeld, absolwenci z lat 1955–1961 stanowili, a niektórzy jeszcze stanowią elitę naszej służby zagranicznej. W trosce o reputację tej uczelni minister Adam Rapacki podjął w 1961 r. decyzję o jej... likwidacji. Chodziło o to, że po Październiku premier Józef Cyrankiewicz wydał zarządzenie, iż odpowiedzialne stanowiska państwowe mogą pełnić tylko osoby z tytułem magistra.

Polityka 48.2002 (2378) z dnia 30.11.2002; Świat; s. 45
Reklama