Archiwum Polityki

90 wagonów akt

Od wielu lat śledzę przedwojenne i wojenne losy mjr. Jerzego Sosnowskiego [art. „Trzy życia agenta”, POLITYKA 42, o polskim przedwojennym wywiadowcy Jerzym Sosnowskim – red.]. W minionych latach korespondowałem skutecznie via polski MSZ ze specjalną komisją prezydenta Rosji, która przesłała na mój adres oficjalne pismo zawierające wyjaśnienie jego śmierci w więzieniu w Saratowie. Podaje ono także, dlaczego mjr Sosnowski nie został uwolniony po podpisaniu układu Sikorski–Stalin (.

Polityka 48.2002 (2378) z dnia 30.11.2002; Listy; s. 89
Reklama