Archiwum Polityki

Coś z życia

Pazerni studenci
Nie lada kłopot ma Katolicki Uniwersytet Lubelski. Podczas niedawnego spotkania w sprawie wysokości stypendiów władze uczelni dały wyraz niezadowoleniu z rosnących postaw roszczeniowych wśród studentów. Kwestor KUL na łamach „Kuriera Lubelskiego” mówiła: „Kiedyś nie brakowało chętnych do obsługi konferencji i egzaminów wstępnych. Teraz coraz częściej studenci KUL domagają się za to zapłaty”. Sytuacja stała się niepokojąca. Zwłaszcza po rachunku, jaki wystawił uczelni jeden ze studentów.

Polityka 48.2002 (2378) z dnia 30.11.2002; Fusy plusy i minusy; s. 92
Reklama